Dzieci i młodzież

opłata za m-c kalendarzowy
 

1 x tyg 60 min 160 pln

1 x tyg 90 min190 pln

2 x tyg 60 min 250 pln

2 x tyg 90 min 320 pln

 
jednorazowo
 

1 x 60 min50 pln

 

Przy zakupie karnetu obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata za kartę klubową w wysokości 20 zł. 5% rabatu dla drugiego i kolejnego członka rodziny

Płatność gotówką, kartą płatniczą bądź kredytową. Istnieje możliwość przelewu na konto bankowe (przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika a także nazwą i godziną kursu; wskazany powinien być także okres, którego płatność dotyczy).
Numer rachunku bankowego: 59 1240 6250 1111 0010 3248 4691